Google översättning:

Fordon på gården

Vår innergård består av garagets tak, vilket innebär att inga tunga fordon får passera. Om fordonet är för tungt finns det risk att taket ger vika och taket rasar in i garaget. För att undvika olyckor som detta får inga tunga fordon köras/parkeras på gården. För att få tillgång till porten måste en nyckel hämtas från kontoret, var kontroll av bilens storlek sker. Omskyltning till gården kommer ske inom kort, vilket även underlättar bötfällning vid missbruk av tillgång till gården.

För att boenden skall enkelt kunna hämta/leverera saker till sin lägenhet kommer alla få tillgång till garaget på sin tag. Detta för att man skall kunna tillfälligt och för korta stunder parkera framför dörren till sin port i garaget. Om bilen är för hög kan man tillfälligt parkera vid sidan av infarten till garaget och använda sig av 30+40 portens ingång på ÖK.

Övrig parkering i garaget sker enligt ordningsreglerna. Olovlig parkering på andras plats eller på gästplatserna bötfälls.

 


Skrevs 2017-02-17 kl 13:13 av Jyrki Sahamies.