Google översättning:

Den årliga föreningsstämman avhölls i god ordning den 24 oktober 2019 med 84 medlemmar närvarande, varav 6 fullmakter. Nya medlemmar av styrelsen utsågs i enlighet med Valberedningens förslag. Så fort den nya styrelsen har hållit sitt konstituerande möte i november kommer information om hur styrelsens poster har fördelats. När protokollet från föreningsstämman är färdigt och justerat sätts det upp på hemsidan.


Skrevs 2019-11-02 kl 12:14 av Jyrki Sahamies.