Google översättning:

Under sommaren har vi utrett tecken på inträngande fukt i källarförråd. På några platser
behöver dräneringen nu kontrolleras utvändigt, vilket innebär att uteplatserna på baksidan
av port 40-46 helt eller delvis kommer att förstöras. Minst två djupa schakt (gropar)
kommer att grävas för att dräneringens skick ska kunna besiktigas. Om reparationer
behöver utföras kommer så att ske, varefter uteplatserna ska renoveras.

Det inledande grävarbetet kommer att utföras av Lövhagen mark & trädgård med start vecka 44.
Då det är fråga om djupa schakt kommer av säkerhetsskäl dörrarna mot uteplatserna att
spärras av och farliga ytor kommer att spärras av med staket. Dörrarna mot uteplatserna
spärras av på tisdag-onsdag (24-25 oktober). Du måste omgående tömma din
uteplats. Allting som du vill spara måste flyttas till ditt förråd eller annan plats
senast under nästa vecka (v. 43). Material som är kvar kan komma att slängas.

Lövhagen kommer att börja gräva vecka 44. I detta läge är det ej möjligt att meddela
någon tidsplan för återställningen, då den är helt beroende av dräneringens skick. Vi
återkommer i denna fråga.

Med vänlig hälsning
David Sjöqvist
Fastighetsförvaltare HSB Stockholm


Skrevs 2017-10-20 kl 16:08 av Jyrki Sahamies.