Google översättning:

De kommer att dela ut skriftlig information med tidschemat till alla lägenheter i god tid. Deras platskontor ligger på Hagalundsg. 30 ÖK, vid sidan av föreningens expedition och kontor. Platschef är Christopher Johansson, mobil 070-884 87 94.


Skrevs 2022-06-14 kl 22:23 av Pirjo Suur-Askola.