Google översättning:

På grund av leverantörsmisstag och strul saknas elförbrukningen för varje lägenhet (avser slutet av 2022 års förbrukning) på de kvartalsavierna som ni fick från HSB. Därför kommer elkostnaderna med info om elförbrukningen för 2022 anges först på de kommande månadsavierna från HSB under andra kvartalet från april 2023 och framåt.


Skrevs 2023-01-12 kl 01:15 av Pirjo Suur-Askola.