Google översättning:

Oproportionerligt många elektroniska nycklar har givits ut. Förvaltaren kommer gå igenom detta och kontakta de som har flera för att minska antalet elektroniska nycklar som är i bruk och kan orsaka säkerhetsrisk då risken är stor att de tappas bort och används av obehöriga.


Skrevs 2018-11-23 kl 08:43 av Jyrki Sahamies.