Google översättning:

Solna stad och Lokalpolisen i Solna genomför en digital medborgardialog
om trygghet i Hagalund. Medborgardialogen riktas till boende i Hagalund.
Syftet är att få reda på var, när och hur det är tryggt respektive
otryggt i Hagalund.

  Dina synpunkter är viktiga för vårt gemensamma brottsförebyggande
arbete.

  Enkäten hittar ni via länken nedan:

https://sjalvservice.solna.se/medborgardialog-hagalund [1]

Enkäten går att besvara till och med den 1 oktober

Med vänlig hälsning

Henrik Larsson

_Trygghetssamordnare_

SOLNA STAD

Stadsledningsförvaltningen

Solna stadshus

08 746 30 45 | 072 583 30 45

henrik.larsson@solna.se

Kontaktcenter: 08-746 10 00


Skrevs 2020-08-20 kl 08:28 av Jyrki Sahamies.