Google översättning:

Gången vid port 46 breddas, för att göra det bekvämare att komma till och från bilar som tillfälligt parkeras där vid lastning.

Två avrinningsbrunnar på gården är uppgrävda för att undersöka vad som kan göras för att minska läckaget från gården ner i övre garaget.

Plattorna utanför alla portar är justerade så att de har en svag lutning utåt mot gården. Detta för att leda bort vattnet från fastigheterna och minska risken för läckage ner i de långa gångarna samt förbättra tillgängligheten.

Ramperna från Hagalundsgatan till port 30 & 40 renoveras. Detta för att förbättra tillgängligheten samt för att byta ut de gamla värmeslingorna, som inte fungerar som de ska, mot ett nytt miljövänligare system, och undvika isbildning vintertid.


Skrevs 2020-09-15 kl 10:20 av Jyrki Sahamies.