Google översättning:

Hej grannar,

Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2015-2016 är:

 • Ordförande: Shadi Domat
 • Vice ordförande: Lars-Olov Lundin
 • Sekreterare: Ingemar Lund
 • Kassör: Maric Momcilo
 • Övriga ordinarie ledamöter:
  • Göran Lööw
  • Lola Schwab
  • Michael Frühling
  • Irini Kontorinis
 • HSB:s ledamot: Pär Markgren
 • Suppleanter:
  • Stefan Westerberg
  • Tommy Nilsson
  • Mikaela Naes

Ansvarsuppgifter

Vid senare tillfälle kommer styrelsen medlemmar att tilldelas olika ansvarsområden, detta för att ni ska kunna vända er till rätt person när ni har frågor om exempelvis hissbladet, hemsidan, föreningslokalen eller annat.

Vill du ha hjälp av styrelsen?

Styrelsens nästa möte äger rum den 19 november. Ni som vill ha era ärenden hanterade av styrelsen, t.ex. gällande bygglovsansökan eller andrahandsuthyrning, så är det bra om ni skickar in era handlingar i god tid till oss. Skickar ni in dessa med kort varsel så finns det en risk att vi inte hinner behandla ärendet och då får ert ärende vänta till nästa tillfälle.

Ni kan skicka era handlingar genom att maila oss eller lämna in dessa på kontoret.

En mycket viktig påminnelse!

Vi vill åter igen informera alla om vikten att skicka in ansökan om renovering till styrelsen innan ni påbörjar arbetet. Detta gäller omfattande renoveringar så som:

 • renovering av badrum,
 • renovering av kök där man ska dra nya elkablar eller rör
 • övriga omfattande renoveringar

Hör gärna av er till oss om ni har frågor angående detta eller om ni är osäkra på något.

Vänliga hälsningar,
den nya styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:21 av Jyrki Sahamies.