Google översättning:

Hej,

Den nya styrelsen består av:

 • Stefan Westerberg: Ordförande,
 • Göran Lööw: Vice ordförande,
 • Lars-Olov Lundin: Sekreterare,
 • Maric Momcilo: Kassör,
 • Irini Kontorinis: Ordinarie ledamot,
 • Michael Frühling: Ordinarie ledamot,
 • Torbjörn Jonsson: Ordinarie ledamot,
 • Pär Markgren: HSB:s ledamot,
 • Roya Khodabandeln: Suppleant,
 • Elizabeth Vujovic: Suppleant,
 • Jyrki Sahamies: Suppleant,

Störningar från Repslagarvägen

Många upplever störande ljud från en festlokal på Repslagarvägen 7. Styrelsen uppmanar er som påverkas negativt att göra en anmälan om olägenhet i bostad till Solna Stad.

Information om anmälan: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/inomhusmiljo/buller/buller-i-bostad/

Ladda ned blanketten för anmälan: https://www.solna.se/Global/Blanketter/Ol%C3%A4genhet%20i%20bostad/Anm%C3%A4lan%20om%20ol%C3%A4genhet%20i%20bostad.doc


Skrevs 2022-11-17 kl 03:53 av Jyrki Sahamies.