Google översättning:

Hej,

Ett nytt hissblad är ute nu!

Cafékväll

Tyvärr blir inte cafékvällen av denna vecka p.g.a. personliga förhinder. Vi ska göra vårt bästa för att anordna en ny cafékväll snarast möjligt!

Mobila avfallsstationen/återvinningsstationen (ÅVC)

Den 18 april kl. 16:30 till 19:30 kommer den mobila avfallsstationen att stå utanför våra hus på Hagalundsgatan 38 för att ta emot ert grovavfall.

Grovavfall på källarplan

Det står en del material i gångarna vid källarförråden. Vänligen avlägsna dessa eller släng dessa i den mobila avfallsstationen den 18 april.


Skrevs 2022-11-17 kl 04:00 av Jyrki Sahamies.