Google översättning:

Sveriges riksdag har fattat beslut om ett antal lagändringar, vilka gör att alla Sveriges bostadsrättsföreningar måste byta/uppdatera sina stadgar. Vår förening har sedan ett antal år arbetat i enlighet med HSB:s Normalstadgar 2011 (med vissa anpassningar för just vår förening). HSB har centralt utarbetat nya Normalstadgar 2023, som tar vederbörlig hänsyn till de av riksdagen beslutade lagändringarna.

Styrelsen för Brf Blåkulla har beslutat att anta HSB:s Normalstadgar 2023, med fortsatt vissa anpassningar för just vår förening (i likhet med tidigare), som förslag till uppdaterade nya stadgar för föreningen.

Hela texten till förslaget till de nya stadgarna HSB Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna finner du här (klicka på länken, kan också skrivas ut där).

Förslaget till de nya uppdaterade stadgarna behöver antas vid två föreningsstämmor för att bli giltiga! Det första beslutstillfället blir vid Brf Blåkullas ordinarie årsstämma 2023, torsdagen den 26 oktober. Det andra beslutstillfället kommer att bli vid en extra föreningsstämma under det första halvåret 2024.

(Förslaget till nya stadgar i tryckt format kan avhämtas på föreningskontorets expeditionstid på måndagar kl 08:00 – 09:30).

Styrelsen för Brf Blåkulla


Skrevs 2023-09-20 kl 04:20 av Pirjo Suur-Askola.