Google översättning:

Styrelsen jobbar kontinuerligt med Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) i samråd med företaget Brandsäkra.

Brandsäkra har gått igenom fastigheten och åtgärdat eventuella brister.

Brandsäkra har delat med sig av bra informationsmaterial för att underlätta för de boende att kunna bidra till att förebygga brand och därmed också till en säkrare och tryggare boendemiljö.

HÄR kan du ladda ned broschyren Brandsäkerhet hemma.

HÄR kan du ladda ned dokumentet med information om hur du kan

  • jobba med brandskydd i ditt hem
  • skydda ditt hem mot bränder
  • hur du skall agera om det skulle börja brinna.

BRANDVARNARE

Alla skall ha en brandvarnare i sitt hem och varje kvartal kolla att den fungerar. 1 december är brandvarnarens dag, en mycket bra dag att kolla så att den fungerar inför julsäsongen, en säsong med tända ljus etc. så man njuta av denna tid tryggt.

Genom att logga in på https://aktivmotbrand.msb.se/ har du möjlighet att skriva in ditt mobiltelefonnummer och bli påmind av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via SMS att testa brandvarnare med olika intervall med alternativ.

Denna information kommer finnas kvar som egen flik på hemsidan under För boende


Skrevs 2020-10-23 kl 09:28 av Jyrki Sahamies.