Google översättning:

P.g.a. rörarbeten i värmecentralen kommer avstängning av vatten ske enligt följande:

Varmvatten torsdagen den 4 november kl. 08.00-16.00

Kallvatten torsdagen den 4 november kl. 08.00-11.00

Lämna inga kranar öppna under tiden då arbetet utförs!


Skrevs 2021-10-27 kl 21:22 av Jyrki Sahamies.