Google översättning:

Hej,

Styrelsen kommer inom kort att dela ut information om den kommande återställningen av uteplatserna på 30-sidan. Nedan listar vi upp detaljer kring återställningen.

Observera att frågan om inglasning inte är avgjord än och vi väntar fortfarande på besked och tillstånd från berörda myndigheter. Vi återkommer med mer information om det vid senare tillfälle.

  • Rivning utav all befintlig vegetation, även hagtornshäcken.
  • Stenplattor och det översta lagret av jord schaktas bort.
  • En ny kant mot gångvägen upprättas med ca 65 löpmeter RV4 kantstöd av granit.
  • För att få planare baksida och lägre steghöjd från altandörrarna så sätts resterande sträcka med L-stöd som är 400mm samt 600mm höga.
  • Kantstödsschakter asfalteras.
  • Uteplatser på ca 35m² per lägenhet, justeras med bärlager och betongplattor med måtten 400x400x50 mm läggs.
  • Mot kantstöden fylls det upp med jord för plantering av ca 90 meter måbärshäck.
  • För att få ett färdigt resultat samt insynsskydd tidigt planteras en häck av större kvalité, där höjden på plantorna är 110-125 cm.
  • Övrig yta jordas och färdig grästurf lägges. En yta om ca 2m² per lägenhet förberedes med ett 35-40cm djupt lager av odlingsjord.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 03:56 av Jyrki Sahamies.