Google översättning:

Årsstämman är planerad att hållas torsdagen den 22 oktober 2020,

kl. 19. (Ändrad från 27 oktober p.g.a. höstlov) . Hålls i Restaurang Industrivägen 1 (gamla Hagatorn)

Kallelse och dagordning anslås i vederbörlig ordning senare, i

enlighet med stadgarna. Styrelsen undersöker hur årsstämman ska

kunna genomföras på ett smitto-säkert sätt, i enlighet med Folkhälso-

myndighetens råd och rekommendationer. Detta anslås med kallelsen.


Skrevs 2020-09-25 kl 13:00 av Jyrki Sahamies.