Google översättning:

Brf Blåkullas årsstämma hålls torsdagen den 27 oktober 2022 kl 19:00 på Industrivägen 1.

Kallelse med dagordning kommer lite längre fram.

Före årsstämman kommer Årsredovisningen mm. att finnas tillgängliga för alla medlemmar.


Skrevs 2022-09-15 kl 15:35 av Pirjo Suur-Askola.