Google översättning:

21 oktober kl.19:00 är årsstämman för Brf Blåkulla. Lokalen är Restaurang Haga Torn på Industrivägen (gångvägen ner från 46:ans gavel). Kallelse och dagordning anslås minst 14 dagar innan stämman.

Nedan hittar ni den anslagna kallelsen och dagordningen.

Handlingar finns nu att hämta på fastighetskontoret. Kompendiet Årsredovisning 2013-2014 innefattar Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, valberedningens förslagsamt inkomna motioner och styrelsens svar.

Handlingarna kommer även att finns på plats på stämman men du som redan hämtat ut ditt ex uppmanas att ta med det till mötet så räcker det till alla medlemmar.

Innan stämmans öppnande (kl 19:00) bjuder vi på kaffe och bulle. Kom gärna i god tid så vi kommer igång på utsatt tid.

Välkomna!

Ladda ned dokument

Kallelse till föreningsstämma 2014


Skrevs 2022-11-17 kl 03:51 av Jyrki Sahamies.