Google översättning:

Styrelsen vill påminna alla att vi inte får förvara eller ställa föremål i hisshallen. Alla hisshallar, trapphus och trappor är utrymningsvägar för de boende. Detta innebär att det skall vara tryggt att ta sig ut via dessa vid nödsituationer. För att dessa skall vara trygga får inga föremål förvaras i dessa utrymmen. Detta då vissa föremål kan börja brinna och bilda rök vilket då hindrar de boende från att kunna utrymma denna väg. Föremålen är också hinder och kan blockera utrymningsvägen. Föremålen kan också orsaka så att personer faller och skadas eller att de i värsta fall blir hinder för andra vid utrymning.


Skrevs 2020-11-15 kl 08:54 av Jyrki Sahamies.