Google översättning:

Adress:

Hagalundsgatan 30 ÖK, 169 64 Solna

Bemannad expedition för personligt besök:

Måndagar: kl. 08:00 – 09:30

Förvaltare: Lars Carlsson

lars.carlsson@hsb.se

010 – 442 14 83


Skrevs 2022-11-17 kl 04:11 av Jyrki Sahamies.