Google översättning:

08 – 695 00 00

Skulle ett akut fel inträffa utanför kontorstid anmäler du det till Jourman på numret ovan. Med akuta ärenden menas då fara finns för person eller byggnad. Läs mer här.


Skrevs 2017-01-06 kl 07:51 av Pirjo Suur-Askola.