Google översättning:

Journummer
08 – 695 00 00

Skulle ett akut fel inträffa utanför kontorstid anmäler du det till HSB Jour på numret ovan. Med akuta ärenden menas då fara finns för person eller byggnad. Läs mer här.

Hissfel

Ring Otis: Felanmälan dygnet runt 0200-212111. 

Felanmälan

Skador och andra fel som uppstår och inte kan åtgärdas omgående ska rapporteras till HSB. Felanmälan kan göras på deras hemsida, via telefon 010-442 11 00 eller via vår hemsida www.blakulla.net på Startsidan längst ner till vänster. Glöm inte att ange HSBs lägenhetsnummer!


Skrevs 2024-01-12 kl 05:34 av Jyrki Sahamies.