Google översättning:

Föreningen har fyra skyddsrum som ligger i undre garaget (UK) i port 30, 36, 40 och 46. Just nu pågår besiktning och kontroll av skyddsrummen vilket genomförs av Skyddsrumsspecialisten AB. Mer information kommer så fort besiktningsrapporten är klar. Här kan du läsa mer om skyddsrum som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har samlat i […]


Skrevs 2022-03-23 kl 21:49 av Pirjo Suur-Askola.

Mätningar har genomförts under några månader och båda våra hus blev godkända med bred marginal!


Skrevs kl 21:44 av Pirjo Suur-Askola.

Upphandlingen är nästan klar och byggstarten är preliminärt planerad till augusti med början i uppgång 40 och sedan 42, 44 och 46, samma ordningsföljd i 30-huset. Utförlig tidsplan och annan information kommer så fort kontraktsskrivningen är klar. Vi kommer sedan att ge löpande information till alla boende om hela projektet, vilket man inte kunnat ge […]


Skrevs kl 21:41 av Pirjo Suur-Askola.

Nu har nära nog alla bostadsrättsinnehavare (av över 400 lägenheter) sagt Ja till utbytet av tappvattenledningarna! De få fall som svarat Nej, kommer att bli ärenden i Hyresnämnden. Upphandlingsprocessen pågår och inom en snar framtid kan styrelsen meddela vilken entreprenör får uppdraget. Planering av byggfasen påbörjas under våren och själva byggstarten senast i augusti månad. […]


Skrevs 2022-03-01 kl 20:18 av Pirjo Suur-Askola.

Fr.o.m 2022-03-01 kan boende i bostadsrättsföreningen ställa sig i kö och göra intresseanmälningar via Mitt HSB under ”Mina sidor – Min bostad – Mina köer”. Man kan anmäla sig till kön även om man inte är intresserad av en plats just nu, bara för att samla ködagar. Finns det inga lediga platser, kan man prenumerera […]


Skrevs 2022-02-08 kl 03:13 av Pirjo Suur-Askola.

Angående utbytet av tappvattenledningarna behöver föreningen få in alla ifyllda formulär för att undvika onödiga förseningar i projektet. Ett mindre antal medlemmar har ännu inte lämnat in sina svar. Det kan innebära ökade kostnader för hela föreningen och därmed också för alla medlemmar/boende. Vi vill så fort som möjligt komma till rätta med de problem […]


Skrevs 2022-01-26 kl 02:18 av Pirjo Suur-Askola.

Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År! För att det ska bli så, var försiktig med levande ljus under helgerna och följ myndigheternas råd, restriktioner och föreskrifter så att smittspridningen av corona-viruset begränsas så långt möjligt! Föreningsexpeditionens öppettider under jul och nyår Föreningsexpeditionen har öppet normalt både måndagen den 27 […]


Skrevs 2021-12-22 kl 18:44 av Pirjo Suur-Askola.

Under de kommande helgerna är det viktigt att alla ser till att slänga sopor och annat avfall på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta detta, och undvika att det blir stopp eller problem med nedkasten på avfallsstationen på gården, kommer det att finnas särskilt utplacerade sopcontainrar i undre garaget vid infarten (40-huset) […]


Skrevs kl 18:31 av Pirjo Suur-Askola.

Arbetet med förberedelser för att kunna byta ut alla tappvattenrör (varm- och kallvattnet) i våra två hus fortskrider för fullt. Det är ju angeläget att arbetet med nya tappvattenledningar kommer igång som planerat för att inte dra ut på själva arbetsprocessen och förlänga de problem med kostsamma läckage och annat som förekommer (t.ex. relining som […]


Skrevs 2021-12-19 kl 17:34 av Pirjo Suur-Askola.

P g a ökad smittspridning av covid-19 och nya rekommendationer måste vi tyvärr ställa in den planerade cafékvällen torsdagen 9. december kl. 17:00-19:00. Vi återkommer efter nyår när läget förhoppningsvis har förbättrats.


Skrevs 2021-12-06 kl 20:54 av Pirjo Suur-Askola.