Google översättning:

Efter den sista tidens oroligheter i Hagalund har olika åtgärder genomförts i området. Polisen har hög närvaro och har satt upp fler kameror för att skapa mer trygghet för de boende. Solna stad kommer att stärka sin närvaro samt samtliga fastighetsägare genomför bl.a patrullering och rondering i hela Hagalund. Här kan du läsa mer om […]


Skrevs 2023-01-26 kl 00:49 av Pirjo Suur-Askola.

Ibland är det långa väntetider för bokning av tvättstugan, därför vore det bra om ni avbokade ert tvättpass så fort som möjligt, om ni har fått förhinder.


Skrevs 2023-01-12 kl 01:41 av Pirjo Suur-Askola.

Alexander Dufvenberg har slutat hos oss och en ny fastighetsskötare från HSB har börjat sin tjänst och heter Sami Mamali.


Skrevs kl 01:20 av Pirjo Suur-Askola.

På grund av leverantörsmisstag och strul saknas elförbrukningen för varje lägenhet (avser slutet av 2022 års förbrukning) på de kvartalsavierna som ni fick från HSB. Därför kommer elkostnaderna med info om elförbrukningen för 2022 anges först på de kommande månadsavierna från HSB under andra kvartalet från april 2023 och framåt.


Skrevs kl 01:15 av Pirjo Suur-Askola.

Styrelsen önskar alla medlemmar och boende i Brf Blåkulla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2023!


Skrevs 2022-12-23 kl 04:35 av Pirjo Suur-Askola.

Det kommer att finnas två containrar i undre garaget vid mekplatsen för emballage och julpapper för att undvika problem med nedkasten för övriga sopor på avfallsstationen på gården. Läs mer på Hissbladet.


Skrevs kl 04:27 av Pirjo Suur-Askola.

Nu har en väggfast och fällbar stol installerats i varje entré, enligt föreningsstämmans beslut, för att bl.a. underlätta på- och avtagning av broddar vintertid.


Skrevs 2022-12-05 kl 00:23 av Pirjo Suur-Askola.

Styrelsen har beslutat att månadsavgifterna samt hyran för garageplatser höjs med 10 % från och med den 1 januari 2023 på grund av ökade kostnader, ökad inflation, ökande låneräntor samt behovet av kommande investeringar och därmed ett behov av ökat sparande. Läs gärna och/eller skriv ut mer information här.


Skrevs 2022-11-28 kl 11:49 av Pirjo Suur-Askola.

Nu finns Årsstämmans Protokoll 2022 under fliken ”Om föreningen” på vår hemsida.Du kan också ladda ner den här.


Skrevs 2022-11-22 kl 22:06 av Pirjo Suur-Askola.

Platssamverkan Hagalund informerar om insatser i Hagalund.


Skrevs 2022-11-02 kl 20:52 av Pirjo Suur-Askola.