Google översättning:

Här kan ni skriva ut kallelsen med dagordningen till stämman som hålls torsdagen den 27. oktober 2022 kl 19:00 på Restaurang Industrivägen 1 i Solna. Förtäring: smörgåsar med kaffe/te. Välkomna!


Skrevs 2022-10-04 kl 20:38 av Pirjo Suur-Askola.

Brf Blåkullas årsstämma hålls torsdagen den 27 oktober 2022 kl 19:00 på Industrivägen 1. Kallelse med dagordning kommer lite längre fram. Före årsstämman kommer Årsredovisningen mm. att finnas tillgängliga för alla medlemmar.


Skrevs 2022-09-15 kl 15:35 av Pirjo Suur-Askola.

Projektet pågår i 40-huset. Varje boende kan hålla sig uppdaterad ang. sin lägenhet genom att logga in på sitt HomeRun-konto.


Skrevs kl 15:26 av Pirjo Suur-Askola.

Det som pågår just nu är tätning av sk. dilfogen för att få stopp på vattenläckage ner till övre garaget. Det beräknas vara klart under oktober månad.


Skrevs kl 15:15 av Pirjo Suur-Askola.

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast den 31. augusti 2022. Läs mer här.


Skrevs 2022-08-03 kl 16:00 av Pirjo Suur-Askola.

Föreningens avtal med fast elpris upphörde den 1 april 2022. För att täcka de faktiska kostnaderna med stigande elpriser, har styrelsen beslutat att höja debiteringen av elen till 2,50 kr per kWh.


Skrevs 2022-07-13 kl 16:10 av Pirjo Suur-Askola.

Det har tyvärr hänt igen att inte bara matrester utan t o m hårda föremål har kastats ner och landat på marklägenheters uteplatser! Det kan även resultera i livshotande skador om en människa träffas! Mycket tråkigt!


Skrevs kl 16:05 av Pirjo Suur-Askola.

Öppna här för mer information!


Skrevs 2022-06-30 kl 14:38 av Pirjo Suur-Askola.

Under tiden hänvisar vi alla ärenden till HSB:s kund- och medlemsservice tel: 010-442 11 00. Ha en fin sommar!!


Skrevs 2022-06-14 kl 22:27 av Pirjo Suur-Askola.

De kommer att dela ut skriftlig information med tidschemat till alla lägenheter i god tid. Deras platskontor ligger på Hagalundsg. 30 ÖK, vid sidan av föreningens expedition och kontor. Platschef är Christopher Johansson, mobil 070-884 87 94.


Skrevs kl 22:23 av Pirjo Suur-Askola.