Google översättning:

Tappvattensystemet behöver renoveras. Styrelsen arbetar sen länge på att med hjälp av teknisk expertis finna bästa tänkbara sätt – både tekniskt och ekonomiskt – att renovera tappvattensystemet, det vill säga ledningarna för kallt och varmt vatten till alla lägenheter. Längre fram, i bästa fall före årets slut, men annars under det första halvåret 2021, kommer informationsmöten för alla boende att hållas om detta projekt. En renovering av tappvattensystemet, inklusive att sätta igen slitsarna mellan våningsplanen där tappvattenledningar löper, kommer också att behöva beslut på extra föreningsstämmor, längre fram.


Denna sida skapades 2020-08-28 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2020-08-28 av .