Google översättning:
Det finns vissa problem med vattenstammarna, det vill säga varm och kallvatten, där det har uppstått vattenskador efter läckage.
Avloppsstammarna är av plast och behöver inte bytas och berörs inte av detta.

Eftersom problemet bedöms för närvarande inte vara akut så avvaktar styrelsen med åtgärder då vi inte vill driva flera stora projekt samtidigt.
De lösningar som det eventuellt skulle innebära planeras att inte innebära att badrummen behöver rivas, utan snarare att mindre ingrepp görs.
 
Utredningen av olika tänkbara alternativ är tills vidare vilande och kommer att återupptas vid en senare tidpunkt.
 
 
3/9/2019 // Jyrki
 

 

Styrelsen har under hösten och vintern fortsatt utredningen gällande problemen med fuktskador. Styrelsen har kommit fram till att åtgärder gällande tappvattenrör krävs och beslut om dessa åtgärder kommer fattas under våren. De lösningar styrelsen tittar på kräver inte ett traditionellt stambyte vilket innebär att rivning av badrum inte krävs. Styrelsen kommer senare under våren informera boende om vilken lösning och vilka ingrepp denna kräver senare under våren.

Detta innebär att boende kan fortsätta/påbörja renoveringar av sina badrum enligt rådande regler som finns att läsa på hemsidan (i synnerhet krävs bl.a. slitsbotten). Vänligen observera att det krävs ett av Styrelsen godkänt bygglov innan nya renoveringar påbörjas.

11 januari 2019//Jyrki

 

 

Utredning gällande fuktskador och stammarna fortsätter än. Styrelsen återkommer då vi har en lösning eller mer information att delge boende.

15/11 2018 Jyrki

 

Information gällande fuktskador kan läsas HÄR


Denna sida skapades 2018-11-15 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2019-09-03 av Jyrki Sahamies.