Google översättning:

Styrelsen har under hösten och vintern fortsatt utredningen gällande problemen med fuktskador. Styrelsen har kommit fram till att åtgärder gällande tappvattenrör krävs och beslut om dessa åtgärder kommer fattas under våren. De lösningar styrelsen tittar på kräver inte ett traditionellt stambyte vilket innebär att rivning av badrum inte krävs. Styrelsen kommer senare under våren informera boende om vilken lösning och vilka ingrepp denna kräver senare under våren.

Detta innebär att boende kan fortsätta/påbörja renoveringar av sina badrum enligt rådande regler som finns att läsa på hemsidan (i synnerhet krävs bl.a. slitsbotten). Vänligen observera att det krävs ett av Styrelsen godkänt bygglov innan nya renoveringar påbörjas.

11 januari 2019//Jyrki

 

 

Utredning gällande fuktskador och stammarna fortsätter än. Styrelsen återkommer då vi har en lösning eller mer information att delge boende.

15/11 2018 Jyrki

 

Information gällande fuktskador kan läsas HÄR


Denna sida skapades 2018-11-15 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2019-01-10 av Jyrki Sahamies.