Google översättning:

Ordförande

Stefan Westerberg (ordforande@blakulla.net)

Vice ordförande

Jyrki Sahamies

Kassör

Olle Berglund (kassor@blakulla.net)

Sekreterare

Linda Ton (sekreterare@blakulla.net)

Ledamöter

Michael Frühling

Momcilo Maric

Elizabeth Vujovic

Bana Arefaine

Pär Markgren – HSBs ledamot

Övriga förtroendevalda

Revisor: Göran Lööw


Skrevs 2019-11-07 kl 20:06 av Jyrki Sahamies.