Google översättning:

I samråd med JE Mark skall styrelsen testa med nya gatubrunnar på innergården, för att se om läckaget minskar. Vi inväntar brunnarna då det är leverans tid. 7/10/2020 Jyrki

Vatten från gården som tidvis läcker ner till övre garaget. Detta problem arbetar styrelsen med sen mer än ett år. Olika kvalificerade tekniska undersökningar har gjorts av vilka orsakerna är, och olika åtgärder har prövats – i avvaktan på en möjligen nödvändig framtida total, och kostsam, omgörning av hela innergårdens bjälklag.

För närvarande undersöks och åtgärdas avrinningsbrunnar på gården för att se om och hur det kan minska problemet. Med avsikt har detta arbete inte gjorts under sommaren för att inte negativt påverka användandet av lekplatser, grillar, bänkar med mera.

Filmning av avloppsrören som löper i garagets pelare är också beslutad av styrelsen sen tidigare och sker inom kort. Olika åtgärder för att täta delar av dilfogen (som löper tvärsöver gården mellan husen) har studerats, och prövats, och de övervägandena och åtgärderna kommer att fortsätta.


Denna sida skapades 2020-08-28 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2020-10-06 av .