Google översättning:

En besiktning är gjord och en fördjupad genomgång av samtliga hissar skall ske. Under denna skall alla åtgärder som kom fram i besiktningen åtgärdas. 7/10/2020 Jyrki

Problem med hissarna. En omfattande hissbesiktning pågår och ska leda fram till beslut om vilka, sannolikt mer omfattande, renoverande åtgärder som behövs för att hissarna ska kunna fungera utan stopp och andra brister och problem under de kommande åren. Här är det också, som alltid, angeläget att alla boende använder hissarna på rätt sätt.


Denna sida skapades 2020-08-28 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2020-10-06 av .