Google översättning:

Medlemmarna har som uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisor, suppleanter och ev. andra förtroendeuppdrag. Föreningsstämman beslutar vilka som ska väljas.

Medlemmar

Ewa Jenninger – sammankallande
Anette Linde
Matti Panhilainen


Denna sida skapades 2015-01-09 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2017-02-20 av Jyrki Sahamies.