Google översättning:

Ladda ned ordningsreglerna (PDF)

I följande finns regler och anvisningar som komplement och förtydligande av föreningens stadgar.

Avsikten är att vi alla, med gemensam kraft, ska skapa ett bra och trivsamt boende för oss alla.

Dessa ordningsregler är fastställda av styrelsen den 2013-09-19.

Allmän aktsamhet

Vi har alla ett ansvar att vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom.

Andrahandsupplåtelse

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska du begära skriftligt samtycke av styrelsen. Av din ansökan ska framgå vilken lägenhet som avses, skäl till uthyrningen och hur länge den ska pågå. Ange namn, personnummer och telefonnummer för andrahandshyresgästen, samt din adress under uthyrningstiden. Ansökan lämnas i god tid till föreningskontoret. När styrelsen har tagit beslut meddelas detta av föreningskontoret. Notera även rätten att kunna överklaga hos hyresnämnden.

Anslag

Föreningen anslår kallelser och meddelanden i portarna, hissarnas anslagstavla och på föreningens hemsida www.blakulla.net.

Avlopp och vattenledningar

Renoverings- och ändringsarbeten av avloppssystemen i lägenheten får inte förekomma utan styrelsens skriftliga tillstånd. Ansökan ska innehålla detaljerade ritningar och beskrivning på hur arbetet ska utföras. Fasta anslutningar får endast utföras av behörig fackman. Vänd dig gärna till föreningskontoret för hjälp och förslag till lämplig fackman. Använd inte blandare från IKEA eller liknande lågprisvarianter. Vår erfarenhet är att IKEA:s m.fl. blandare saknar backventilfunktion vilket medför att kallvatten strömmar över i varmvattenledningen vilket medför problem även för dina grannar.

Badrum och duschrum

Några ändringsarbeten av elinstallationerna, vatten- och avloppssystemen, ventilations- eller värmesystem får inte göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Ansökan ska innehålla detaljerade ritningar och beskrivning hur arbetet ska utföras. Fasta anslutningar får endast utföras av behörig fackman. Vänd dig gärna till föreningskontoret för hjälp och förslag på lämplig fackman.

Balkong

Vid inglasning av balkong ska arbetet utföras i enlighet med bostadsrättsföreningens bygglov. I annat fall måste den boende söka eget bygglov. Föreningskontoret tillhandahåller kontakter med företag som rekommenderas.

Barnvagnsrum

I barnvagnsrum får endast barnvagnar och barncyklar förvaras.

Bastu

Föreningens bastu kan bokas på bokningstavlorna. Varje pass är två timmar och kostar 50 kronor som betalas via faktura från föreningen.

Besöksparkering

Besökande hänvisas till den allmänna parkeringen på Hagalundsgatan. I mån av plats i garaget kan gästplats anvisas via föreningskontoret

Bilbatterier

Kassering av bilbatterier ska ske vid återvinningscentral, miljöstationer eller hos inköpsstället men inte i föreningens sophantering.

Biltvätt

Tvättning av bilar är endast tillåten för fordon som står på hyrd plats i garaget och endast får ske på anvisad tvättplats i undre garaget. Enbart godkända miljövänliga produkter så som självseparerande avfettningsmedel får användas. Dessa finns att köpa på föreningskontoret.

Brandvarnare

Föreningen har försett varje lägenhet med en brandvarnare. Du har ansvaret för att den hålls intakt och testar dess funktion regelbundet. Brandvarnaren tillhör föreningen och får inte monteras bort.

Cykelrum

I cykelrum får cyklar ställas om de används regelbundet. Cyklar som inte regelbundet används får förvaras i respektive lägenhetsförråd.

El

Ändringar av lägenhetens elsystem får inte förekomma utan styrelsens skriftliga tillstånd. Ansökan skall innehålla detaljerade ritningar och beskrivning av hur arbetet ska utföras. Fasta anslutningar får endast utföras av behörig fackman. Vänd dig gärna till föreningskontoret för hjälp och förslag på lämplig fackman.

Elektronikskrot

Kassering av elektroniska småprodukter kan ske på anvisad plats på undre källarplanet. När det gäller vitvaror så som kylskåp, spisar o dyl. så ska du själv transportera dessa till återvinningscentral eller låta dem återtas av inköpsstället.

Entréer

Entrédörrar, dörrar till källare, garage och andra utrymmen får inte lämnas olåsta eller uppställda.

Felanmälan

Skador och andra fel som uppstår och inte kan åtgärdas omgående ska rapporteras till föreningskontoret. Felanmälan kan även göras på telefon 08-730 10 13 eller via vår hemsida www.blakulla.net och på högra sidan under ”Felanmälan”.

Föreningslokal

Föreningen har en lokal för fritids- och föreningsaktiviteter. Denna kan också hyras av boende i föreningen för privata sammankomster, t.ex. födelsedagar och barnkalas. Max 50 personer i lokalen. I lokalen finns ett kök med utrustning inkl porslin. Bokning av lokalen görs på bokningstavlorna. Den boende som hyr lokalen ansvarar för varsam hantering av den utrustning som finns där. Ev. fel ska omedelbart rapporteras till föreningskontoret. Skadad utrustning ska ersättas av boende. Efter användning ska lokalen noggrant städas och återställas i ursprungligt skick.

Försäkring

Bostadsrättsinnehavare är skyldig att teckna hemförsäkring. I föreningens kollektiva försäkring ingår det särskilda bostadsrättstillägget.

Föreningskontoret

På föreningskontoret kan du få hjälp med bl. a att beställa taggar, boka föreningslokalen, få blanketter för andrahandsuthyrning, anmäla störningar. Föreningskontorets öppettider finns anslaget på kontorets entrédörr.

Garage- och parkeringsplatser

Föreningen disponerar ca 400 platser i varmgaraget. Det finns även platser för mc. Dessa platser kan man hyra genom att kontakta föreningskontoret. I garaget gäller som princip gånghastighet, dvs. 5 km/tim som högsta hastighetsgräns. Tomgångskörning och rökning inte tillåtet i garaget. För att förebygga brott ska vi iaktta att dörrar stängs och går i lås samt att ingen obehörig vistas i garaget.

Grannsamverkan

Föreningen är ansluten till ”Grannsamverkan” i samarbete med Närpolisen.

Grillplats

På gården finns det tillgång till grillplatser för boende inom föreningen. Vill du reservera grillplatsen för något speciellt tillfälle ska du anslå detta tydligt vid grillen. Alla sopor efter grillningen ska tas bort.

Grovsopor

I föreningen finns särskild plats avsedd för grovsopor. Elavfall får lämnas endast i särskilt märkta behållare. Byggavfall är inte grovsopor och måste därför tas bort av var och en själv. Sopor som inte räknas som grovsopor, t.ex. målarfärg och vitvaror, får inte lämnas bland grovsoporna.

Grovtvättstuga

Grovtvättstuga finns på undre källarplanets garage vid entrén till uppgång 34. Bokning av grovtvättstugan görs på bokningstavlorna. Grovtvättstugan använder vi för vår privata tvätt och inte i kommersiellt syfte.

Gästlägenhet och gästrum

Föreningen har en gästlägenhet på Hagalundsgatan 40. Den kan du hyra för dina gäster under kortare tid. Gästlägenheten har 5 bäddar. Gästrummet finns i 42:an på 6:e våningen. Rummet har två bäddar. Bokning av lägenheten och rummet görs på bokningstavlorna. Den som hyr lägenheten/rummet har ansvar för att de städas direkt efter att de använts och om detta inte beaktas debiteras en städavgift på 350 kronor.

Hemsida

Gå gärna in på föreningens hemsida för att få korrekt information och senaste nytt från föreningen. På vår hemsida www.blakulla.net finner du svar på många frågor som rör föreningen.

Hissar

Föreningens hissar får service genom HissPartner tel. 08-454 20 33. Till dem rapporteras även driftstopp för åtgärd då inte föreningskontoret är tillgängligt.

Husdjur

Rastning av hundar och katter eller andra husdjur är inte tillåten inom föreningens område. Den som har husdjur har ansvar för att husdjuret tas om hand på ett riktigt sätt så att det inte är till olägenhet för andra eller en själv. Hundar ska vara kopplade inom föreningens område tillika inom tätbebyggt område inom Solna stad. Kattsand får inte spolas ner i toaletter utan måste kastas i väl paketerade soppåsar.

Hushållssopor

Hushållssopor ska paketeras väl i tättslutande förpackningar och kastas på anvisad plats. Matolja och andra oljeprodukter får inte spolas ner i avlopp i lägenheten. Olja från matlagning ska tappas i oljefat vid rekond- platsen på undre källarplanet.

Information

Information om vad som händer i föreningen sker via webbsidan www.blakulla.net och via Hissbladet. Vid behov kan en papperskopia erhållas på föreningskontoret. Nya bostadsrättsinnehavare och hyresgäster ska vid inflyttningen introduceras i föreningens verksamhet av utsedda styrelserepresentanter.

Inre fond

Varje lägenhet har fond för inre underhåll. Vill du göra uttag ur fonden skickar du en ifylld uttagsblankett till föreningskontoret. Blanketten (pdf-fil) finns att ladda ned på föreningens hemsida, www.blakulla.net eller hämtas på föreningskontoret.

Jour

På anslagstavlan i entrén finner du aktuella jourtelefonnummer. Jouren får kontaktas för akuta fel som kräver omedelbart ingripande utanför kontorstid. Även styrelsen har en jourtelefon som du kan ringa till vid akuta situationer.

Kompostering

För den som är intresserad av kompostering kan kontakt tas med ansvarig för komposteringsgrupp; BrittInger Andersson tel. 08-83 87 21. Föreningens komposteringsanläggning är belägen i 30-huset.

Matlagning i uthyrningsdel

I uthyrningsrummet är matlagning inte tillåten. Rummen har ingen frånluftsventilation.

Mattpiskning

Det är inte tillåtet med mattpiskning eller mattskakning på balkonger eller i trapphuset.

MC

Motorcyklar parkeras på samma sätt som bilar på hyrd plats i varmgaraget. Kontakta föreningskontoret för mer information.

Moped

Mopedrum finns att tillgå på undre källarplanet i garaget till höger vid entrén till uppgång 46.

Ombyggnads- och renoveringsarbeten

Omfattande renoverings- och ändringsarbeten får inte förekomma utan styrelsens skriftliga tillstånd. Ansökan skall innehålla detaljerade ritningar och beskrivning hur arbetet skall utföras. Se även föreningens stadgar, där det finns regler om medlemmens ansvar för underhåll av lägenheten. Vänd dig gärna till föreningskontoret för hjälp och förlag på lämplig fackman.

Ordningsregler

Dessa ordningsregler/anvisningar finns att tillgå på föreningens hemsida www.blakulla.net När styrelsen beslutar om regelförändringar meddelas detta via hemsidan.

Parabolantenner

Parabollantenner får sättas upp på taket genom föreningens försorg. Vänd dig till föreningskontoret för hjälp.

Rökning

Rökning är inte är tillåten i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor, garage eller andra allmänna utrymmen inom föreningens byggnader. Tänk på att om du röker på balkongen kan detta medföra att grannarna får in din rök i sina lägenheter. Det är inte tillåtet att kasta fimpar från balkongerna eller fönster.

Skadedjur

Du är skyldig att anmäla skadedjur till föreningskontoret.

Snickeri

Föreningen har ett utrymme för enklare snickeriarbeten. Bokning av detta sker på bokningstavlan i entrén. Den som använder snickeriet ska studera de säkerhetsanvisningar som finns uppsatta och efter användningen noggrant städa lokalen.

Störningar

Störningar anmäls till föreningskontoret. Särskild hänsyn skall visas mellan klockan 22:00 och 06:00. När kontoret är stängt ringer du störningsjouren på telefon: 070-417 81 66.

Trapphus och hissar

Det är förbjudet att blockera trapphuset med olika tillhörigheter så som cyklar, barnvagnar, returpapper eller annat som försvårar en eventuell utrymning vid brand.

Tvättstuga

Bokning görs på bokningstavlorna. Tvättstugorna använder vi för vår privata tvätt och inte i kommersiellt syfte.

Vatten

Sparsamhet med vatten och annan energiförbrukning är bra både för föreningen och naturen.

Ventilation

Till- och frånluftsdon får inte blockeras eller sättas igen av något föremål. Endast elmotordriven kolfilterfläkt alternativt volymkåpa får monteras ovan köksspis. Inga fläktar får anslutas till frånluftsdonet. Renoverings- och ändringsarbeten av ventilationssystem får inte förekomma utan styrelsens skriftliga tillstånd. Ansökan skall innehålla detaljerade ritningar och beskrivning hur arbetet skall utföras. Vänd dig gärna till föreningskontoret för hjälp och förslag på lämplig fackman.

Våtutrymmen

Se Badrum och duschrum.

Återvinning

Inom föreningens område finns återvinningsbehållare för tidningspapper, wellpapp och glas utplacerade på undre garageplanet. Om du har tillhörigheter som du vill ge bort och är fullt brukbara kan du ställa dem på anvisad plats vid föreningens återvinning.

Överlåtelsebesiktning

I samband med överlåtelse av en lägenhet ska bostadsrättsföreningen genomföra en inspektion av lägenheten. Att observera är, att denna inspektion inte är till för köparen, utan för att se till att säljaren har uppfyllt de krav på underhåll som den boende har enligt HSB´s mönsterstadgar. Det som föreningen inspekterar vid överlåtelse är föreningens egendom, som el, VVS, element, ventilation m.m. För att undvika överraskningar för den som överlåter en lägenhet, kan det vara klokt att besiktiga lägenheten i god tid före överlåtelsen. Då hinner du åtgärda eventuella brister.

 


Denna sida skapades 2015-05-26 av Styrelsen.
Denna sida uppdaterades senast 2015-05-26 av Styrelsen.