Google översättning:

Under sommaren har vi utrett tecken på inträngande fukt i källarförråd. På några platser behöver dräneringen nu kontrolleras utvändigt, vilket innebär att uteplatserna på baksidan av port 40-46 helt eller delvis kommer att förstöras. Minst två djupa schakt (gropar) kommer att grävas för att dräneringens skick ska kunna besiktigas. Om reparationer behöver utföras kommer så […]


Skrevs 2017-10-20 kl 16:08 av Jyrki Sahamies.

Styrelsens årsredovisning till föreningsstämman den 26 oktober 2017 kan avhämtas på föreningsexpeditionen från den 19 oktober. Inför föreningsstämman torsdagen den 26 oktober 2017 (se tidigare utfärdad kallelse och dagordning) kan nu styrelsens årsredovisning i tryckt form avhämtas av intresserade medlemmar på Brf Blåkullas föreningsexpedition (Hagalundsgatan 36B) vid följande tre tillfällen före stämman: Torsdagen den 19 […]


Skrevs 2017-10-17 kl 21:04 av Jyrki Sahamies.

Här kan du ladda ner och läsa protokollet från extra stämman gällande de nya stadgarna.


Skrevs kl 16:24 av Jyrki Sahamies.

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅKULLA TORSDAGEN DEN 26 OKTOBER 2017, KLOCKAN 19:00 I RESTAURANG HAGA TORN, INDUSTRIVÄGEN 1, SOLNA Dagordning Föreningsstämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Fastställande av dagordning. Val av två personer att jämte […]


Skrevs 2017-10-11 kl 08:09 av Jyrki Sahamies.

Extra föreningsstämman om nya stadgar   Den extra föreningsstämman om de nya stadgarna hölls torsdagen den 28 september i föreningslokalen. Fyrtiofyra medlemmar, varav två ombud, deltog. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med acklamation. Det således antagna förslaget kommer för att bli slutgiltigt antaget att underställas medlemmarna i en andra omgång vid den kommande ordinarie […]


Skrevs 2017-10-01 kl 11:20 av Jyrki Sahamies.

Den mobila återvinningsstationen kommer finnas på Hagalundsgatan 38 måndagen den 16 oktober kl. 16:30-19:30 samt måndagen den 27 november kl. 16:30-19:30. Om du vill i framtiden ha koll på detta, kan du ladda ner denna länk som favorit på din dator: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/mobil-atervinningscentral-augusti/  


Skrevs 2017-09-28 kl 15:16 av Jyrki Sahamies.

Nu har äntligen installationen av lekplatsen kommit igång, så vi har väntat. Tills denna är helt klar, ber vi er och era barn undvika området så inga olyckor sker.


Skrevs 2017-09-27 kl 16:29 av Jyrki Sahamies.

Nu har nya snygga askkoppar installerats på gården mellan portarna 32-34, 34-36, 42-44 och 44-46. Vi ber vänligen alla rökare använda dessa! Vänligen släng inte fimpar på gården, då städpersonalens tid kan utnyttjas till produktivare saker än att plocka upp fimpar. Släng inte heller fimparna i gatubrunnarna på innergården, då detta orsakar stop i avloppet […]


Skrevs 2017-09-20 kl 09:42 av Jyrki Sahamies.

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I BRF BLÅKULLA TORSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2017, KLOCKAN 19:00 I FÖRENINGSLOKALEN   Härmed kallar styrelsen i brf Blåkulla alla medlemmar till extra föreningsstämma torsdagen den 28 september 2017 klockan 19, i föreningslokalen (Hagalundsgatan 40). Den extra föreningsstämman ska som enda ärendepunkt, se dagordningen nedan, behandla frågan om […]


Skrevs 2017-09-19 kl 12:01 av Jyrki Sahamies.

Alla felanmälningar gällande inglasningar skall göras direkt till Lumon. Detta gör du genom att ringa dem på 08-522 77 300. Övriga felanmälningar gällande balkonger görs som vanligt till HSB genom deras portal.


Skrevs 2017-09-18 kl 21:33 av Jyrki Sahamies.